Zakres Inwestycji

Projektowana obwodnica Sanoka przebiegać będzie w terenie zróżnicowanym wysokościowo. Teren inwestycji można zaklasyfikować, jako teren falisty i częściowo górski.W większej części teren, przez który przebiega obwodnica jest terenem niezabudowanym, rolniczym oraz zajętym przez ogródki działkowe. Rejon zurbanizowany występuje na początkowym oraz końcowym odcinku opracowania, a także w okolicy ul.

Strony