Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.10.2018 r. została podpisana Umowa o Dofinansowanie ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.03.2018r. obowiązywać będzie Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Krakowskiej w Sanoku.
Zgodnie z Warunkami Kontraktu w dniu 15.03.2018 zakończyła się Przerwa Zimowa, w związku z tym Wykonawca rozpoczął realizację Robót Budowlanych.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2018r., po rozpatrzeniu odwołania jednego z mieszkańców od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2017r., znak: I-VII.7820.1.2.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, sprostowaną postanowieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 września 2017 r., znak: I-VII.7820.1.2.2016, Minister Inwestycji i Rozwoju wydał decyzje znak: DLI.1.6621.37.2017.MW.5 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.
W okresie od 15 grudnia 2017r. do 15 marca 2018r. zgodnie z warunkami kontraktu przewidziana jest przerwa zimowa w realizacji robót budowlanych.
Od dnia 24.11.2017r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ulicy Stróżowskiej
Od dnia 24.10.2017r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ulicy Okulickiego.
Dnia 31.08.2017r. na ulicy Działkowej zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu.
W dniu 28.08.2017r. o godzinie 13.00 na ulicy Konopnickiej w Sanoku odbyło się symboliczne wbicie łopaty inaugurujące Rozpoczęcie Budowy Obwodnicy. W symbolicznym wbiciu łopaty udział wzieli: Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury i budownictwa, Marek Kuchciński – marszałek Sejmu Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, Posłowie na Sejm RP: Piotr Uruski, Bogdan Rzońca i Piotr Babinetz, Tadeusz Pióro – burmistrz Sanoka. Fotorelacja z uroczystości dostępna w zakładce Galeria.
Dnia 10.08.2017r. na ulicy Konopnickiej planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Strony