Branża Drogowa

Graficzna prezentacja zaawansowania robót drogowych - stan na dzień 04.09.2018 r.

​Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży drogowej wynosi - 13%