Branża Mostowa

Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży mostowej stan na dzień 04.09.2018 wynosi - 27 %

W miesiącu sierpniu 2018r. w branży mostowej prowadzone były następujące roboty:

-roboty na obiekcie WD-1:

-montaż rusztowania pod ustrój nośny – w toku,

-roboty na obiekcie PM-2:

                -wykonanie zbrojenia i szalowania ramy,
-zabetonowanie ramy,
-wykonanie zbrojenia i szalowania fund. skrzydeł,
                -zabetonowanie fund. skrzydeł,
-wykonanie zbrojenia i szalowania skrzydeł – w toku,
                -zabetonowanie skrzydeł - w toku,

 -roboty na obiekcie P-3E:

-wykonanie zasypki,         

-roboty na obiekcie P-4E:

-wykonanie zasypki,

 -roboty na obiekcie MD-2:

-wykonanie zbrojenia i szalowania korpusu przyczółka (P3),
-zabetonowanie korpusu przyczółka (P3),
-wykonanie warstwy chudego betonu pod skrzydła (P3),

-wykonanie hydroizolacji fund. skrzydeł i korpusu przyczółka (P1),
-wykonanie zasypki fund. (P1),
-wykonanie zbrojenia i szalowania fund. skrzydeł (P1, P3),
-zabetonowanie fund. skrzydeł (P1, P3),
-wykonanie zbrojenia i szalowania skrzydeł (P1) – w toku,

-roboty na obiekcie PM-5:

-wykonanie zbrojenia i szalowania fundamentu i rozpór,
-zabetonowanie fundamentu i rozpór,
-wykonanie hydroizolacji i zasypki fund.
-wykonanie umocnienia dna – w toku,

-roboty na obiekcie P-7E:

-wykonanie warstwy chudego betonu pod płytę denną,

-roboty na obiekcie P-8E:
               
-wykonanie wykopu,
                -wykonanie warstwy chudego betonu pod płytę denną,

-wykonanie zbrojenia i szalowania płyty dennej, ostróg, fund. skrzydeł,
                -zabetonowanie ostróg,

-roboty na obiekcie MD-5:

-wykonanie wykopu – w toku,
                -wykonanie wymiany gruntu – w toku,
                -wbicie pali testowych,

-roboty na obiekcie MD-5A:

-zakończenie robót palowych,
-zabetonowanie ławy fundamentowej (P1),

-wykonanie zbrojenia i szalowania ściany korpusu przyczółka (P1, P2),

-zabetonowanie ściany korpusu przyczółka (P1, P2),
-zabetonowanie ścianki zaplecznej (P1, P2),

 

-roboty na obiekcie MD-5B:

-zabetonowanie ścianki zaplecznej (P1),
-wykonanie zbrojenia i szalowania skrzydła (P1, P2),
-zabetonowanie skrzydła (P1, P2),
-montaż deskowania poprzecznicy (P1, P2) – w toku,
-zabetonowanie poprzecznicy (P1) - w toku,
-zamontowanie łożysk – w toku,

-roboty na obiekcie PM-10:
                -wykonanie zasypki obiektu – w toku,

-roboty na obiekcie MD-6:

-zakończenie robót palowych,
-wykonanie warstwy chudego betonu (P2),

-roboty na obiekcie MD-7:

-wykonanie warstwy chudego betonu (P1, P2),
-wykonanie zbrojenia i szalowania ław fundamentowych (P1, P2),
-zabetonowanie ław fundamentowych (P1, P2),
-wykonanie zbrojenia i szalowania skrzydła (P1),
-zabetonowanie skrzydła (P1),

-roboty na obiekcie MD-9:

-wykonanie betonu ochronnego konstrukcji stalowej – w toku,

-roboty na obiekcie MD-10:
               
-wykonanie zbrojenia i szalowania poprzecznicy (P1, P2) – w toku,
                -zamontowanie łożysk (P1, P2),

Zestawienie Obiektów Mostowych