Branża Mostowa

Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży mostowej stan na dzień 05.06.2018 wynosi - 8 %

W miesiącu maju 2018r. w branży mostowej prowadzone były następujące roboty:
 

-roboty na obiekcie WD-1:

-montaż sprężenia pionowego – w toku,
-montaż szalunków i zbrojenia ścian korpusów przyczółków (P1, P2 – w toku),

-roboty na obiekcie PM-2:

-roboty przygotowawcze (odwodnienie),

                -wykonanie warstwy chudego betonu pod fundament obiektu – w toku,

-roboty na obiekcie P-3E:

-wykonanie zbrojenia i szalowania gzymsów,

-zabetonowanie gzymsów,

-demontaż szalowania gzymsów,

-wykonanie warstwy chudego betonu pod skrzydła,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – w toku,

-roboty na obiekcie P-4E:
              -wykonanie zbrojenia i szalowania gzymsów,

-zabetonowanie gzymsów,

-demontaż szalowania gzymsów,

-wykonanie warstwy chudego betonu pod skrzydła,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – w toku,

 -roboty na obiekcie MD-2:

-wykonanie zbrojenia i szalowania fundamentów (P1, P2, P3),

-zabetonowanie ław fundamentowych (P1, P2, P3),

-wykonanie zbrojenia i szalowania filarów (słupów) podpory pośredniej – w toku,

-zabetonowanie filarów podpory pośredniej (2 z 4) – w toku,

-roboty na obiekcie PM-5:

-zakończenie wbijania pali fundamentowych,

-roboty na obiekcie P-6E:

-wykonanie warstwy chudego betonu pod skrzydłami,

-roboty na obiekcie MD-5A:

-przygotowanie platformy pod palownicę,

-roboty na obiekcie MD-5B:

-przygotowanie platformy pod palownicę,
-zakończenie wbijania pali fundamentowych,

-wykonanie warstwy chudego betonu pod fundament (P1),

-roboty na obiekcie PM-10:

                -wykonanie zbrojenia i szalunków fundamentów (P1, P2),

                -zabetonowanie ław fundamentowych (P1, P2),

                -demontaż szalunków,

                -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych (P1, P2),

                -częściowe zasypanie ław fundamentowych,

-roboty na obiekcie MD-9:

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych (P1, P2),

-wykonanie zbrojenia i szalowania ścianek oczepów palowych (P1, P2),

-zabetonowanie ścianek oczepów palowych (P1, P2),

-umocnienie dna cieku wodnego – w toku,

-roboty na obiekcie MD-10:

-wykonanie zbrojenia i szalowania ścian korpusów przyczółków (P1, P2),

-zabetonowanie ściany korpusu przyczółka (P1).
-demontaż szalunków ściany korpusu przyczółka,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów (P1, P2) – w toku.

Zestawienie Obiektów Mostowych