Branża Mostowa

Graficzna prezentacja zaawansowania robót drogowych - stan na dzień 30.01.18 r.

Globalne zaawansowanie prac, według analizu programu dla etapu robót, branży mostowej wynosi - 0%