9 grudnia 2016 roku

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn: "Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi" do Wojewody Podkarpackiego. Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu sanockiego i obejmuje tereny Miasta Sanok oraz Gminy Sanok.

9 lutego 2016 roku

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Wykonawcą prac jest Konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG. Wartość umowy to prawie 140 mln zł brutto. Konsorcjum zadeklarowało ukończenie prac w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót) i udzieliło 10-letniej gwarancji jakości. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2019 r.

22 stycznia 2016 roku

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka długości ok. 7 km". Wykonawcą jest firma MGGP S.A. Wrtość umowy to prawie 12 mln brutto.

Strony