W dniu 31.01.2020r. miało miejsce uroczyste otwarcie obwodnicy Sanoka z udziałem m.in. Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury. Inwestycja obejmowała budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.