Podstawowe parametry techniczne projektowanego układu drogowego

 

1.     Obwodnica:

Podstawowe parametry

klasa drogi

Gp

prędkość projektowa

60, 70 km/h

prędkość miarodajna

80, 90 km/h

kategoria ruchu

KR5

ilość jezdni

1

min. długość dodatkowego pasa na wyprzedzanie

500 m

max. długość dodatkowego pasa na wyprzedzanie

1300 m

szerokość pasów ruchu

3,50 m

szerokość poboczy utwardzonych

0,75 m

szerokość poboczy gruntowych ulepszonych

min. 1,50 m

 

Rondo nr 1

Rysunek 1 Skrzyżowanie istniejących dróg z projektowaną Obwodnicą (Rondo nr 1)

1.    Rondo nr 1 - na przecięciu obwodnicy z drogą wojewódzką DW 886 i drogą krajową DK 28

 

Podstawowe parametry

średnica zewnętrzna

40 m

szerokość jezdni

7,0 m

szerokość chodnika

1,5 m

szerokość wlotu obwodnicy

4,5 m

szerokość wylotu obwodnicy

4,5 m

szerokość wlotu, wylotu drogi krajowej, wojewódzkiej

4,5 m

szerokość wylotu, wylotu drogi krajowej, wojewódzkiej

4,5 m

wydzielone prawoskręty

 

 

 

2.    Droga krajowa Nr 28 wlot do ronda nr 1 od strony Krosna

 

 

Podstawowe parametry

klasa drogi  (poza wlotem do ronda)

Gp

prędkość projektowa

60 km/h

kategoria ruchu

KR5

szerokość jezdni

7,0 m

szerokość pasów ruchu

3,50 m

szerokość poboczy utwardzonych

1,00 m

szerokość poboczy gruntowych ulepszonych

min. 1,50 m

 

 

3.    Droga krajowa Nr 28 wlot do ronda nr 1 od strony m. Sanoka

 

Podstawowe parametry

klasa drogi  (poza wlotem do ronda)

Gp

prędkość projektowa

60 km/h

kategoria ruchu

KR5

szerokość jezdni

7,0 m

szerokość pasów ruchu

3,50 m

szerokość poboczy utwardzonych

0,75 m

 

szerokość ciągu pieszego przy jezdni

 

2,00 m

 

 

4.    Droga wojewódzka nr 886 wlot do ronda nr 1

 

Podstawowe parametry

klasa drogi

G

prędkość projektowa (poza wlotem do ronda)

60 km/h

kategoria ruchu

KR5

szerokość jezdni

7,0 m

szerokość pasów ruchu

3,50 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 0,75 m

szerokość poboczy utwardzonych

min. 1,25 m

szerokość chodnika wydzielonego od jezdni

1,50 m

szerokość chodnika przyległego od jezdni

2,00 m

 

Rondo nr 2

Rysunek 2 Skrzyżowanie istniejących dróg z projektowaną Obwodnicą (Rondo nr 2)

 

5.    Rondo nr 2 - na przecięciu obwodnicy z łącznikiem do istniejącego ronda „Beksińskiego” zlokalizowanego na istniejącym przebiegu DK28 oraz drogą powiatową nr 2233R (ul. M. Konopnickiej)

 

Podstawowe parametry

średnica zewnętrzna

50 m

szerokość jezdni

6,0 m

szerokość pierścienia przejezdnego

1,0 m

szerokość wlotu obwodnicy

4,75 m

szerokość wylotu obwodnicy

4,5 m

szerokość wlotów drogi poprzecznej

4,5 m

szerokość wlotów drogi poprzecznej

4,5 m

 

 

6.    Droga powiatowa nr 2233R (ul. Konopnickiej)

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

L

prędkość projektowa

40 km/h

szerokość pasa ruchu

3,00 m

szerokość jezdni

6,00 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 0,75 m

kategoria ruchu

KR3

 

Rondo nr 3

Rysunek 3 Skrzyżowanie istniejących dróg z projektowaną Obwodnicą (Rondo nr 3)

7.    Rondo nr 3 - na przecięciu obwodnicy z drogą krajową DK 84

 

Podstawowe parametry

Średnica zewnętrzna

50m

szerokość jezdni

6,0 m

szerokość pierścienia przejezdnego

1,0 m

szerokość wlotu obwodnicy

4,75 m

szerokość wylotu obwodnicy

4,5 m

szerokość wlotu drogi krajowej i łącznika z ul. Łany

4,5 m

szerokość wylotu drogi krajowej i łącznika z ul. Łany

4,5 m

 

 

8.    Droga krajowa Nr 84 wlot do ronda nr 3 od strony m. Sanoka

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

G

prędkość projektowa

50 km/h

szerokość pasa ruchu

3,50 m

szerokość jezdni

7,00 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 1,25 m

szerokość poboczy utwardzonych

0,75m

szerokość ciągu pieszego przy jezdni

2,00 m

kategoria ruchu

KR3

 

 

9.    Droga krajowa Nr 84 wlot do ronda nr 3 od strony Medyki

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

G

prędkość projektowa (poza wlotem na rondo)

50 km/h

maksymalna prędkość dopuszczalna przy dojeździe do ronda oznaczona znakami pionowymi

40 km/h

 

szerokość pasa ruchu

3,50 m

szerokość jezdni

7,00 m

szerokość ciągu pieszego przy jezdni

2,00 m

kategoria ruchu

KR5

 

 

10.  Droga powiatowa nr 2212R (ul. Okulickiego)

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

Z

prędkość projektowa

50 km/h

szerokość pasa ruchu

3,00 m

szerokość jezdni

6,00 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 1,00 m

szerokość chodnika przyległego do jezdni

2,00 m

kategoria ruchu

KR3

 

 

11. Droga powiatowa nr 2234R (ul. Stróżowska)

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

L

prędkość projektowa

40 km/h

szerokość pasa ruchu

3,00 m

szerokość jezdni

6,00 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 1,50 m

szerokość chodnika przyległego do jezdni

2,00–2,20 m

kategoria ruchu

KR3

 

 

12. droga wewnętrzna ul. Działkowa

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

droga wewnętrzna odpowiadająca klasie D

prędkość projektowa

30 km/h

szerokość pasa ruchu + mijanki

3,50 m

szerokość jezdni w obrębie mijanki

3,50 + 2,0 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 0,75 m

kategoria ruchu

KR2

 

 

13. Łącznik do ul. Łany

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

L

prędkość projektowa

40 km/h

szerokość pasa ruchu

3,00 m

szerokość jezdni

6,00 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 1,55 m

szerokość chodnika przyległego do jezdni

2,00m

kategoria ruchu

KR3

 

 

14. Łącznik do ul. Okulickiego

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

L

prędkość projektowa

40 km/h

szerokość pasa ruchu

2,75 m

szerokość jezdni

5,50 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 1,55 m

kategoria ruchu

KR3

 

 

 

15.  Łącznik do ronda Beksińskiego

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

G

prędkość projektowa

50 km/h

szerokość pasa ruchu

3,50 m

szerokość jezdni

7,00 m

szerokość poboczy utwardzonych

0,50 m

kategoria ruchu

KR3

 

 

16. Jezdnie dodatkowe obsługujące teren o przekroju dwupasowym

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

D

prędkość projektowa

30 km/h

szerokość pasa ruchu

2,50 m

szerokość jezdni

5,00 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 0,75 m

kategoria ruchu

KR2

 

 

17. Jezdnie dodatkowe obsługujące teren o przekroju jednopasowym z mijankami

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

D

prędkość projektowa

30 km/h

szerokość pasa ruchu

2,50 m

szerokość jezdni

5,00 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 0,75 m

kategoria ruchu

KR2

 

18.    Jezdnie dodatkowe obsługujące teren o przekroju jednopasowym z mijankami

 

Podstawowe parametry

klasa techniczna

D

prędkość projektowa

30 km/h

szerokość pasa ruchu

3,50 m + mijanki

szerokość jezdni + mijanki

3,50 m + 2,0 m

szerokość poboczy gruntowych

0,75 m

kategoria ruchu

KR2