Graficzna prezentacja zaawansowania robót drogowych

stan na dzień 7.05.2019

  Wykonanie narastająco [%] Wykonanie narastająco [m3] Pozostało do wykonania [%] Pozostało do wykonania [m3]
Nasyp 86,79 624 986,00 13,21 95155,94
Wykop 98,04 761 314,00 1,96 15 237,82

​Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży drogowej wynosi - 57,2%