Graficzna prezentacja zaawansowania robót drogowych

stan na dzień 8.07.2019

  Wykonanie narastająco [%] Wykonanie narastająco [m3] Pozostało do wykonania [%] Pozostało do wykonania [m3]
Nasyp 88,19 634 986 11,81 85155,94
Wykop 99,32 771 314 0,68 5 237,82

​Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży drogowej wynosi - 64,02%