Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży mostowej stan na dzień 08.07.2019r. wynosi - 79,05%

W branży mostowej prowadzone były następujące roboty:

-roboty na obiekcie WD-1:

-wykonanie zasypki konstrukcyjnej – w toku,

-wykonywanie stożków – w toku,

-wykonanie zasypki murów oporowych – w toku,

-wykonanie murów oporowyvh – w toku,

-przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed ułożeniem izolacji z żywic,

-roboty na obiekcie PM-2:

-montaż stopni skarpowych,

-montaż korytek ściekowych,

-roboty na obiekcie P-3E:

-montaż stopni skarpowych,

-montaż korytek ściekowych,

-roboty na obiekcie P-4E:

-montaż stopni skarpowych,

-montaż korytek ściekowych,

-roboty na obiekcie MD-2:

-wykonanie zasypki konstrukcyjnej – w toku,

-przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed ułożeniem izolacji z żywic,

-roboty na obiekcie PM-2.1:

-roboty drogowe

 

-roboty na obiekcie WD-3:

-roboty drogowe,

-roboty na obiekcie PM-5:
-
montaż stopni skarpowych,

-roboty na obiekcie P-6E:

-montaż stopni skarpowych,

-roboty na obiekcie P-7E:

-montaż stopni skarpowych,

-roboty na obiekcie P-8E:

-montaż stopni skarpowych,

-roboty na obiekcie WD-4:

-przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed ułożeniem izolacji z żywic,

-wykonanie zasypki konstrukcyjnej – w toku,

-wykonywanie stożków – w toku,

-wykonanie zasypki murów oporowych – w toku,

-wykonanie murów oporowyvh – w toku,

-roboty na obiekcie P-9:

-montaż stopni skarpowych,

-roboty na obiekcie MD-5:

-zbrojenie środkowej kapy chodnikowej,

-roboty na obiekcie MD-5A:
-wykonanie zasypki konstrukcyjnej – w toku,

-przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed ułożeniem izolacji z żywic,

-roboty na obiekcie MD-5B:

-wykonanie izolacji grubej na ustroju nośnym,

-roboty na obiekcie PM- 10:
-
roboty drogowe

-roboty na obiekcie MD-6:
-wykonanie zasypki konstrukcyjnej – w toku,

-wykonanie zasypki murów oporowych – w toku,

-wykonanie murów oporowyvh – w toku

-zabetonowanie ustroju nośnego

-roboty na obiekcie MD-7:

-wykonanie zasypki konstrukcyjnej – w toku,

-wykonanie zasypki murów oporowych – w toku,

-wykonanie murów oporowyvh – w toku

-zabetonowanie kap na dojeździe za podporą P2

-przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed ułożeniem izolacji z żywic,

-roboty na obiekcie PD-13,3E:

-zabetonowanie ramy przepustu,

-zabetonowano fundamenty skrzydeł – 2 szt.

-roboty na obiekcie WD-8:

-wykonanie zasypki konstrukcyjnej – w toku,

-wykonywanie stożków – w toku,

-roboty na obiekcie PP-6.1E:

-roboty drogowe,

-roboty na obiekcie MD-9:

-wykonanie zasypki murów oporowych – w toku,

-wykonanie murów oporowyvh – w toku

-zbrojenie i deskowanie gzumsów – w toku

-roboty na obiekcie MD-10:
-wykonanie zasypki konstrukcyjnej – w toku,

-wykonywanie stożków – w toku,

-montaż kolektorów odwodnieniowych,

-przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed ułożeniem izolacji z żywic,

Zestawienie Obiektów Mostowych