Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, branży mostowej stan na dzień 7.05.2019r. wynosi - 70,99%

Planowane roboty mostowe na tydzień 06-12.05.2019r. :

MD-2 : montaż desek gzymsowych na skrzydłach;

P-3E: montaż schodów skarpowych;

P-4E: montaż schodów skarpowych;

PM-2:  montaż schodów skarpowych;

MD-5: Beton ochronny płyt przejściowych;

MD-6: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie murów oporowych, wykonanie stożków, zbrojenie ustroju  nośnego, montaż deskowań i rusztowań UN;

PD-13.3E: zbrojenie i szalowanie ramy przepustu;

MD-7: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie murów oporowych, wykonanie stożków,

 

Zestawienie Obiektów Mostowych