Graficzna prezentacja zaawansowania robót branżowych - stan na dzień 7.05.2019 r.

Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, robót branżowych wynosi - 52,93% w tym:

​- Sieci Kanalizacji Sanitarnej 100%

- Sieci Elektroenergetycznej 67,04%

- Sieci Teletechniczne 68,8%

- Melioracje - przebudowa cieków 52,41%

- Sieć gazowa - 100%

- Sieć wodociągowa 100%

- kanalizacja deszczowa 23,96%

- zbiorniki retencyjne 9%