W okresie od 15 grudnia 2019r. do 15 marca 2020r. zgodnie z Warunkami Kontraktu przewidziana jest przerwa zimowa w realizacji robót budowlanych.