Roboty Branżowe

Graficzna prezentacja zaawansowania robót branżowych - stan na dzień 04.09.2018 r.

Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, robót branżowych wynosi - 37% w tym:

​-Kanalizacja deszczowa - 0%

​-Zbiorniki retencyjne - 0%

​-Melioracje - 27%

​-Sieć gazowa - 100%

​-Sieć wodociągowa - 99%

​-Sieć kanalizacji sanitarnej - 89%

​-Sieci elektroenergetyczne - 63%

​-Sieci teletechniczne - 6%