Roboty Branżowe

Graficzna prezentacja zaawansowania robót branżowych - stan na dzień 05.05.2018 r.

Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, robót branżowych wynosi - 24% w tym:

​-Kanalizacja deszczowa - 0%

​-Zbiorniki retencyjne - 0%

​-Melioracje - 16%

​-Sieć gazowa - 94%

​-Sieć wodociągowa - 87%

​-Sieć kanalizacji sanitarnej - 84%

​-Sieci elektroenergetyczne - 41%

​-Sieci teletechniczne - 4%