Roboty Branżowe

Graficzna prezentacja zaawansowania robót branżowych - stan na dzień 30.01.18 r.

Globalne zaawansowanie prac, według analizu programu dla etapu robót, robót branżowych wynosi - 18% w tym:

​-Kanalizacja deszczowa - 6%

​-Zbiorniki retencyjne - 0%

​-Melioracje - 0%

​-Sieć gazowa - 69%

​-Sieć wodociągowa - 55%

​-Sieć kanalizacji sanitarnej - 32%

​-Sieci elektroenergetyczne - 35%