W dniu 18.07.2019r. wprowadzono TOR etap 2A - zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu zaewidencjonowanym pod numerem 4081/118/c/DK84/19 z dnia 17.07.2019