Zakres robót branżowych obejmuje przebudowę:

           - Sieci wN – 3 kolizji,

           - Sieci sN – 9 kolizji,

           - Sieci nN – 64 kolizji,

           - Urządzeń teletechnicznych- 10 kolizje,

           - Gazociągu średniego i niskiego ciśnienia PSG – 10 kolizji,

           - Wodociągów – 14 kolizji,

           - Kanalizacji deszczowej

           - Sieci sanitarnych - 9 kolizji

           - Melioracji