Ulica Okulickiego na przecięciu z budowana Obwodnicą będzie zamknięta dla ruchu samochodów w nocy z 16/17 kwietnia w godzinach 23.30 – 5.30, w nocy z 17/18 kwietnia w godzinach od 23.30 do 5.30 i w nocy z 18/19 kwietnia w godzinach 23.30 do 5.30. Z wyprzedzeniem na ulicy Okulickiego zamontowane zostaną tablice informujące o zamknięciu. Kierowców prosi się o szczególną ostrożność, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem. Czasowe wyłączenie ruchu jest niezbędne dla wykonania prac.